Stacks Image 45

Gudstjänsten
Välkommen till församlingens Gudstjänstliv!
Söndagens Gudstjänst är veckans inledning och fullbordan, höjdpunkten av det gemensamma livet i Kristus!
När Guds folk kommer tillsammans i Gudstjänst och där utför sin uppgift som präster inför Gud; i lovsång, tillbedjan, bön och förbön; lyssnar till Hans ord och tar emot Kristi livgivande Kropp och Blod - då är vi allra mest det som Gud en gång ämnade oss att bli.
Livet i Guds Rike syftar detta enda: att ta emot från och ge tillbaks till Gud, i Gudstjänst och i hela våra liv.
Gudstjänsten i S:t Petrus församling är till sitt väsen liturgisk; med tydlig sakramental och karismatisk karaktär.
Det innebär bland annat att varje handling har en djupare innebörd och att vi gemensamt följer en gudstjänstordning, liturgi. Källorna till liturgin återfinns i 400-talets kyrka. Stora delar av gudstjänsten är hämtad ur ”Johannes Chrysostomos liturgin”.
Liturgin är anpassad till vår tid och kultur. Av nutida kyrkors tradition liknar den mest den ortodoxa. Besökare av traditionella högmässor och frikyrkliga gudstjänster känner också igen sig i många inslag.
De karismatiska gåvorna spelar också en viktig roll i Gudstjänsten. Att i  Gudstjänsten förena ”det sakramentala” med ”det karismatiska” – är en djup längtan i församlingen.
Musiken i gudstjänsten är en mix av liturgiska sånger, traditionella psalmer och nutida lovsång. I varje gudstjänst finns även inslag av sakramental dans.
 
I direkt anslutning till Gudstjänsten lämnas tillfälle för personlig förbön och till att bli smord med helig olja.