Om församlingen

”Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt; de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd.” (Apg 4:32-34)
Dessa versar och andra liknande, som beskrev kvalitén av det inre livet i den tidiga kyrkan, var mycket betydelsefulla för visionen om och bildandet av S:t Petrus församling. Vi längtade efter en kristen gemenskap där man delade varandras liv, där gemenskapen inte begränsades till de tillfällen man möttes i kyrkan, utan fick många uttryck i det vardagliga livet.
Det är nu 25 år sedan församlingen bildades. Under denna tid har vi sett hur många av visionerna slagit in, för vilket vi är mycket tacksamma. Samtidigt ska sägas att vi även upplevt att vi inte alltid kunnat leva upp till våra högt ställda mål.
Redan från början insåg vi att vi inte kunde stå ensamma i vårt liv och vår kallelse. Församlingen har från sin start varit en del av den Evangeliska Ortodoxa Kyrkan. (Tyvärr befinner sig de övriga församlingarna i vår kyrka, på andra sidan Atlanten, vilket naturligtvis begränsar det dagliga utbytet.) Tillsammans med övriga församlingar i vår kyrka har vi försökt att finna den tidiga kyrkans lära, liv och kvalitéer. Vi strävar efter att uttrycka den urgamla tron i vår tid och på ett sätt som berör den moderna människan.
Vår längtan är att Jesu Kristi kyrka skall återvända till det tillstånd av enhet som kommer att visa världen att Han är Herre.
Vi vill undervisa och hålla fast vid de läror som har sin grund i den heliga Skrift och som är i överensstämmelse med den enda, heliga, allmänneliga och apostoliska kyrkans kyrkomöten och trosbekännelser.