top of page

Gudstjänst

För världens skull

Gudstjänsten varje söndag är själva hjärtat i församlingens liv. Då ”höjer sig jorden och sänker sig himlen”. Föreningen av det evangeliska och det ortodoxa mynnar ut i en liturgisk gudstjänst i en karismatisk anda.


Vi har funnit att kyrkotraditionerna berikar varandra. Som ett exempel på detta använder vi en mix av liturgisk sång, nutida lovsång, traditionella svenska psalmer, Taizé-hymner och egenskrivet material.

Gudstjänsten kan beskrivas som en resa eller procession till och in i Guds rike. Denna resa består av olika "hållplatser". Några av dessa beskrivs i media presentationen nedan. 

Open Field

Att samlas

Det låter enkelt men kan vara svårt. Det första steget i att fira gudstjänst är att samlas på en plats med syftet att tillbe Gud. Den dörr till helande som var stängd är nu öppen för var och en som vill lära känna Gud, genom Jesus Kristus och den Helige Anden. I vårt samhälle kan det vara svårt att ta mod till sig och ta risken att möta andra på riktigt. Gud är gemenskap så att samlas, att mötas, är det första steget i att lära känna honom.

Pastor

Predikan

Syftet med predikan ar att levandegöra Guds Ord, Jesus Kristus. Personen som predikar förbereder sig genom bön, bibelläsning och eftertanke. Förmedlandet av Guds budskap om räddning och helande genom det uttalade ordet påminner oss om att Gud söker gemenskap med oss. Predikan, är en viktig del av Gudstjänsten då den förbereder vår tanke och vårt hjärta att ta emot den Heliga Nattvarden.

Lovers Hug

Fridsomfamningen

Guds rike är frid. En av "hållplatserna" i Gudstjänsten är därför fridshälsningen eller fridsomfamningen. Den görs med en kram eller ett handslag med orden: "Guds frid" eller liknande. Innan vi tar del av nattvarden så har vi i fridsomfamningen möjlighet att försonas i Guds frid.

Sourdough Loaf

Nattvarden

Nattvarden är den fest och måltid som som Gud själv bjuder in till. I ett mysterium så tar vi som är i behov av hjälp och helande del av Jesus själv, Han som gav sitt liv just för detta syfte. Nattvarden är öppen för alla som är döpta i Treenighetens namn och som kommer i tron att jag/vi behöver Guds hjälp och helande.

Gudstjänst: What's Happening
bottom of page