top of page
Christian Booklet

Identitet & Uppdrag

 Vi är en gemenskap av kyrkor bestående av människor som tror på Jesus Kristus, Guds inkarnerade Son, som genom den helige Andes utgjutande försonat oss med Gud, allas vår Fader. Som försonade människor, medlemmar i Kristi kropp och efterföljare av apostolisk tro, är det vår eviga kallelse att älska Gud, att ta del av och proklamera Hans härlighet och att leva i en fri och glädjefylld gemenskap med Gud och med varandra. 


Vi ska njuta av Guds rikliga gåvor och offra dem och oss själva åter till Honom i tacksägelse. Vi ska delta i Guds kärleksfulla och fridsamma omsorg och rådande över hela skapelsen, och därigenom manifestera Guds fullkomliga avbild och likhet såsom den uppenbarats i Jesus Kristus.

Identitet & Uppdrag: About
bottom of page